آزادی در آرایش دختر ها و پسرها!!

((به نام الله)) دلایل آرایش بیش از حد دختر خانم ها و اخیرا آرایش آقا پسر ها چی میتونه باشه؟؟ / ضررها و زیان های جبران ناپذیر استفاده ناصحیح از لوازم آرایشی را شما می دانید؟؟ / ((کاری از امیرآزاد)) / تصویربرداری: استودیو فیوچر / تدوین: معین یکه زارع
آزادی-برنامه آزادی-امیرآزاد-لوازم آرایشی-AZADI