مکان ماشین اسپورت شده ی خفن در gta v


Gta - Gta v - Gta5

خدا شفا بده

shut up بابا

you nob is gta fuch you beach nob

من نوبم؟!! خودت بسیاااار nooooob هستی داداچ

هر دوتون نوبید