طنز آددای در فضای مجازی با لهجه همدانی_این قسمت پیش بچه مراقب حرف زدنمون باشیم

آدای شخصیتی عروسکی است که در هر قسمت با سوتی هایش در فضای مجازی داستان طنز و پر ماجرایی را میسازد. داستانی که با چالش ها و دغدغه های روز مردم جامعه در ارتباط است. در این قسمت به موضوع حرف زدن جلو بچه پرداخته است.
طنز عروسکی-طنز باحال-کنار کودک حرف های +18 نزنیم-آددای-طنز با لهجه همدانی

نظری ثبت نشده است.