آموزش رایگان رینگ متحرک در Cinema 4D

در این آموزش نحوه ی ساخت حلقه ی Abstract در نرم افزار Cinema4D فرا خواهید گرفت. در این آموزش برای ایجاد این حجم از Cloner و Defromer ها در این نرم افزار استفاده شده است.
Cinema 4D-C4D-Abstract ring-cinema 4d tutorial-c4d abstract

نظری ثبت نشده است.