کافه آپارات4| گلایه های فرهاد اصلانی از حوزه هنری

در این قسمت مهدی کرم پور با فرهاد اصلانی و ابوالحسن داوودی به گفتگو خواهد نشست کافه آپارات یک هفته در میان چهارشنبه از سایت آپارات تقدیم نگاهتان خواهد شد
فیلم هزارپا-فرهاد اصلانی-هومن سیدی

قشنگه

چقدر لحن و تُن صدا و رفتار مصاحبه گر با میهمانشون متفاوته! من جای آقای اصلانی بودم یك دقیقه هم مصاحبه گر را تحمل نمیكردم

زیبا بود

دس خوش زارو بیجار

بی نظیرههههههههههه لیگ لایک