واکنش گزارشگر به مرگ مادر بشار رسن

واکنش گزارشگر به مرگ مادر بشار رسن هنگام تعویض این بازیکن | ما را در basport.ir دنبال کنید.
عراق-آرژانتین-بشار رسن

نظری ثبت نشده است.