مصاحبه با محمد امین کریم پور بازیگر «سرکوفت»

بیوگرافی، حواشی، اخبار، تصاویر و حواشی «محمد امین کریم پور»: http://yon.ir/TrnGR معرفی، تصاویر، آنونس ها، نقد ها در صفحه اختصاصی «سرکوفت» در سلام سینما http://yon.ir/DtjK1
محمد امین کریم پور-فیلم سرکوفت-سلام سینما

عالی هستی

ایشاالله با پشتکار بیشتر به آرزو هات برسی

چرا اخه چرا؟ چرا باید فش بدید خداییش کارش خوبه بارها با کاراش خندیدیم خوب شما بسازید راه باز جاده دراز تازه همون گوشی دستت می تونه بشه دوربینت از بی ارده ای خودتون به این بدبخت فش می دید شرمندم براتون

حیف جایزه به تو بدن هرچی داره از تبلیغاته بدبخت

حیف جایزه به تو بدن هرچی داره از تبلیغاته بدبخت