دومین فیلم چارلی چاپلین - مسابقه اتومبیل رانی در ونیز - تاریخ سینما -کمدی کلاسیک

اولین فیلم علمی تخیلی تاریخ سینما (نسخه رنگی) https://www.aparat.com/v/CONkA
طنز-خنده دار-تاریخ سینما-فیلم-چارلی چاپلین

فوق العاده بود