اشتباهات مرگبار در زمان وقوع سیل

اشتباهات مرگبار در هنگام وقوع سیل
سیل-سیلاب-اورژانس-خوزستان-گلستان

نظری ثبت نشده است.