هیس! با دقت گوش کنید


مجلس شورای اسلامی-اختلاس-حجامت نظام

زنده باد استاد گرانقدر دکتر رحیم پور ازغدی

باید همشون حذف فیزیکی شن.

ایشالا برسه اون روز

بیشتر از این تعداد