هم نفس ، شاهرخ

ای بهترین هم نفسم ، تویی همه کار و کسم ، بمون که باز تازه بشم ، رها بشم از قفسم...
شاهرخ-همنفس-شاهرخ شاهید

نظری ثبت نشده است.