مزارع توربین های بادی، شناور در اقیانوس

تبریز امروز: نخستین مزرعه بادی شناور دریایی جهان دو سال است که تولید برق در ساحل اسکاتلند را آغاز کرده است. پنج توربین بادی عظیم در حالی که به راحتی به کف دریا متصل می شوند ، بر روی آبهای عمیق اقیانوس شناور می شوند.این کارخانه بادی می تواند برای 20،000 خانوار با ظرفیت کامل انرژی کافی تولید کند.
توربین بادی-مزارع توربین-اقیانوس-توربین بادی در اقیانوس

نظری ثبت نشده است.