مشکل قطع آب شرب در فردوسیه شهریار معظلات زیادی را برای ساکنین این شهر ایجاد کرده

اختصاصی خبرشهر روبرو با مردم این روزها در شهر فردوسیه شهریار، مشکل قطع شدن آب شرب معظلات زیادی را برای مردم و ساکنین این منطقه به همراه داشته که دوربین خبرشهر برای بازگوکردن این مشکلات به فردوسیه شهریار رفت . در ادامه به بخشهایی از این گزارش خواهیم پرداخت ... قسمت اول
اختصاصی خبرشهر-روبرو با مردم-معظلات قطع آب شرب در -گزارش مردمی-شهرستان شهریار

نظری ثبت نشده است.