دستبند شوکر ، روی دست اعضای شورا ! /فیلترشکن19

در نوزدهمین قسمت فیلتر شکن به رئیس شورای شهر پیشنهاد دادیم که برای اعضا دستبند شوکر دار تهیه کند.!
شورای شهر بندرعباس-بندرعباس-هرمزگان

نظری ثبت نشده است.