طراحی مبدل های حرارتی پوسته لوله با نرم افزار Aspen EDR بخش سوم

آموزش کامل نرم افزار Aspen EDR به صورت ساده و کاربردی مثال طراحی مبدل پوسته لوله مدرس: مهندس سید رشید میرمعصومی اطلاعات بیشتر www.MehdiParvini.com @DrMehdiParvini
طراحی-مبدل های حرارتی-پوسته و لوله-AP7

نظری ثبت نشده است.