آددای و فضای مجازی - این قسمت بوی بد

آددای شخصیتی عروسکی است که در هر قسمت با سوتی هایش در فضای مجازی داستان طنز و پر ماجرایی را میسازد. داستانی که با چالش ها و دغدغه های روز مردم جامعه در ارتباط است. این قسمت خانه او بوی بد می آید
طنز-لهجه همدانی-طنز همدانی-آشغال-بوی بد

نظری ثبت نشده است.