دختره وسط خیابون غش کرد!

یه شوخی عجیب با ساناز کردیم و اونم وسط خیابون...
چالش-چالشیا-شوخی-دختر-طنز

نظری ثبت نشده است.