اسلایم جدیدم

اومید وارم خوشتون بیاد
اسلایم

اره

اره

توام عیییین من کشته مرده ی اسلایمی ... .. نه؟؟؟

باید بندازمش دور

آره خیلی بده مال من کم کم داره سفت میشه