اسلایم جدیدم

اومید وارم خوشتون بیاد
اسلایم

خوبه

اولش که گرفتم از همون اول نسبت به اسلایم های دیگه سفت تر بود ولی خیلی بوی خوبی میداد

اره

اره

توام عیییین من کشته مرده ی اسلایمی ... .. نه؟؟؟