ترنج: روایت دو جوان سوئدی از ایران، طرز تهیه ته چین و تصحیح انحراف ستون مهره ها

ترنج عنوان برنامه یکشنبه‌های مثبت زندگی است. در این برنامه به آشپزی، بدنسازی، گردشگری و سرگرمی می‌پردازیم و یکشنبه هر هفته پیشنهادات ویژه‌ای برای شما خواهیم داشت. ترنج را فرنوش پیغامی اجرا می‌کند. مهناز ایدی در آشپزخانه مهناز و قاسم نیازی در بخش بدنسازی کارشناسان یکشنبه‌های این هفته مثبت زندگی هستند. در کنار آن فیلمی داریم از سفر دو جوان سوئدی به ایران و روایتشان از این سفر. «مثبت زندگی» هر روز هفته با موضوعات متنوع در اختیار مخاطبینش قرار می‌گیرد. این برنامه قصد دارد تا راه و روش زندگی بهتر را به شما بیامو
مثبت زندگی-آشپزی-بدنسازی-گردشگری-سبک زندگی