بازگشت پنگوئنی که ۲۵۰۰ کیلومتر اشتباهی شنا کرد

به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، خبر یک پنگوئن ورزشکار که، از نیوزیلند تا استرالیا یک تنه شنا کرده، اون هم نه یک متر و دو متر، دو هزار و پانصد کیلومتر. کارکنان یک باغ وحش محلی این پنگوئن را نجات دادند. او حالا برای برگشت به خانه آماده شده.
پنگوئن-نیوزیلند-استرالیا-سایت خبری محیط زیست ایران-www.mohitzist.ir

نظری ثبت نشده است.