صحبت های فرزند مرحوم شفیع در مراسم ختم پدرش

مراسم ختم مجری قدیمی ورزش ایران امروز برگزار شد؛ ما را در basport.ir دنبال کنید.
حواشی

نظری ثبت نشده است.