روش های مطالعه 5

همه کتابها و جزوه ها را می خوانم، اما موقع امتحان آنها را فراموش می کنم، یا من استعداد درس خواندن را ندارم، چون با اینکه همه مطالب را می خوانم اما همیشه نمراتم پایین است و یا ... . بسیاری از اینگونه مشکلات به نداشتن یک روش صحیح برای مطالعه باز می گردد.
مدرسه-آموزش-موفقیت تحصیلی-دانش آموزان موفق-مطالعه موثر

نظری ثبت نشده است.