خلاصه لیگ قهرمانان: ویکتوریا پلژن 0-5 رئال مادرید

خلاصه لیگ قهرمانان: ویکتوریا پلژن 0-5 رئال مادرید
اختصاصی-خارجی-لیگ قهرمانان اروپا

داداشیا نتیجه رو بر عکس نوشتید رئال زدید ۰

فقط رئال مادرید فقط رئال مادرید

بیشترم میتونست بزنه