کاشکی ریشاتو نمی زدم عشقم!

دیروز چه خبر ۳۴ محسن افشانی و سویل خیابانی و شوخی های سویل تولد مهدی طارمی و کیک تولد مهدی که سحر قریشی برش میده
محسن افشانی-مهدی طارمی-سحر قریشی

آخه ینی چی... این چه مصیبتیه که گریبان مردم و جامعه مارو گرفته..؟؟ چرا ما داریم روزبروز سبک و زرد و بی محتوا و نخاله میشیم..؟ خدا عاقبت هممونو بخیر کنه

هییییش

چقدر زشت شد

وییییی

ایی حالم ازشون بهم میخوره