توسعه راهکارهای بومی از جمله خدمات داتین در حوزه امنیت

صحبت های مرتضی سرلک؛ مدیر امور امنیت داتین در پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران پیرامون حوزه های خدماتی این شرکت و همچنین سرویس‌ها و راهکارهای امنیتی در حوزه بانکی کشور
بانک و صنعت-داتین-باران تراکنش-نمایشگاه تراکنش-مرتضی سرلک

نظری ثبت نشده است.