سه حرکت دو ضرب سهراب مرادی و کسب مقام قهرمانی جهان 2018

کندو نیوز: سهراب مرادی، ملی پوش دسته ۹۶ کیلوگرم در مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان در پایان حرکت دوضرب با مهار وزنه ۲۳۰ کیلوگرم در رده اول قرار گرفت و رکوردهای جهان در این دسته را نیز شکست. https://kandoonews.com
سهراب مرادی-وزنه برداری-قهرمانی جهان 2018

نظری ثبت نشده است.