آموزش جوشکاری برق به زبان فارسی ... جدید (لطفا مارا دنبال کنید)

آموزش جوشکاری به زبان فارسی ... سرفصلهای این ویدئو : فرق اتصال الکترود مثبت با الکترود منفی ، طریقه ایجاد خال جوش و خط جوش ،طریقه جوشکاری دو قوطی ،آموزش جوشکاری قطعات نازک ، اموزش زاویه صحیح الکترود و ایده های جالب و کاربردی جوشکاری خیلی جالبه حتما ببینید . ایده های جالب . آموزش ساخت
آموزش جوشکاری-جوشکاری-آموزش ساخت-خیلی جالبه حتما ببینید-ایده های جالب