انتقاد داریوش ارجمند از فیلم سینمایی هزارپا


فیلم هزارپا-رضا عطاران-داریوش ارجمند

حرف حق زد درود به شرفت استاد

احسنت دمت گرم استاد