رودررو18-وکیلی:هاشمی و خاتمی به تقلب در انتخابات اعتقاد نداشتند


خاتمی-هاشمی-وکیلی-فتنه 88-تقلب

یه دفعه میخنده همزمان اخم میکنه آدم میترسه.

بنده خدا طوری به آقای ثابتی میگه ایشاالله گرفتار بشی انگار من بودم حدود صد میلیون هزینه کردم برم مجلس

مسخره ترین جمله اینه که میگه خوبی دولت فریدون اینه که دولت رئیسی نیست

یعنی این آقاملت روخرفرض کرده که میگه اگه رئیسی میومد بهتر بود شماکه درس حوزه خوندی میدونی دروغ وافترا عاقبتش چیه

فکر کنم آقای وکیلی یه بارم برجامو نخونده از خندش مشخص بود موندم کی به اینارای داده مجلس ضعیف بخاطر آدمای ضعیفه واینکه ایناوکیل الدوله اند بجای وکیل مردم این آقارو درتریبون مجلس درحال دفاع ازخاتمی ورفع حصر دیدم فهمیدم که ازاین تیپ نماینده آبی که برا مملکت گرم نمیشه که هیچ هزینه اضافی برای نظام درست کردنه