آددای در فضای مجازی با لهجه شیرین همدانی_این قسمت کاروان عروسی

آددای شخصیتی عروسکی است که در هر قسمت با سوتی هایش در فضای مجازی داستان طنز و پر ماجرایی را میسازد. داستانی که با چالش ها و دغدغه های روز مردم جامعه در ارتباط است. در این قسمت
طنز آددای-آددای-طنز عروسكی-طنز عروسکی باحال-کاروان عروسی

نظری ثبت نشده است.