بزرگداشت شهدای جنگ تحمیلی ایران در لندن

بمناسبت هفته دفاع مقدس 70 اثر مرتبط با شهدای جنگ تحمیلی کشورمان در کانون توحید لندن به نمایش گذاشته شده است.
اعضای انجمن اسلامی دانشجویان -کانون توحید لندن-جنگ تحمیلی

نظری ثبت نشده است.