مهارت دیوانه کننده آبل رویز مهاجم جوان بارسا | 2018/19

با افزایش احتمال خروج منیر الحدادی , آبل رویز مهاجم اسپانیایی لاماسیا به عنوان جایگزینی برای لوئیس سوارز مطرح است .
آبل رویز-بارسلونا-بارسا-بارسا نیوز-فوتبال

نظری ثبت نشده است.