ارزش دلار چطور تعیین می شود؟

چطور دلار تا این حد در اقتصاد جهان ارزش پیدا کرد؟ تورم مثبت و منفی چه تاثیری بر اقتصاد می گذارد؟ این درسگفتار ویدئویی از Doug Levinson جواب سوالات شما را خواهد داد.
دلار-قیمت دلار-TED ed

علی ممنون

به نظرم درک چنین موضوعاتی برای همه مردم لازمه چون در این حالت بهتر با شرایط مواجه میشن

ولی در گذشته اقتصاد شخص اعتبار بیشتری داشت ... به هر دلیلی اگر اتفاقی بیفته اون اسکناس همان یک تکه کاغذ بی ارزشه .. در حالی که وقتی بشر معامله کالا به کالا داشت - در صورت هر اتفاقی نابود نمیشد ... حس میکنی در حال پیشرفت هستی ولی این ورود به یک تله هست و بعد خواهیم دید راه فراری نیست

دستور پرداخت خمس به خوبی رکود را خنثی میکند

چطور دلار بدون پشتوانه چاپ شده چطور دلار بدون طلا چاپ شده چطور شوک نیکسون اتفاق افتاد چطور تروریسم اقتصادی رو تبیین نمی کنیم