تلوزیون ITPRO قسمت یازدهم : چگونه کارشناس امنیت شویم؟

در این قسمت از تلوزیون ITPRO ما به شما از زبان مهندس نصیری کارشناس امنیت اطلاعات و کشف جرائم رایانه ای و بنیانگذار وب سایت ITPRO.ir روش و راهکار تبدیل شدن به یک کارشناس امنیت اطلاعات و ارتباطات و در ادامه تبدیل شدن به یک هکر کلاه سفید را آموزش می دهیم.
چگونه هکر شویم - یادگیری هک - آموزش امنیت

نظری ثبت نشده است.