کلیپ غمگین جدید

گلم به تو دروغ نگفتم
غمگین

فداتم عشقی

دنبالی ممنون از دنبالت :)

فداتم داداشی

عالی