سید ابراهیم رئیسی با باغِ اختصاصیِ در اختیار خود چه کرد؟


خبرگزاری تسنیم

با اینکه ۱۲ سالمه اما خوب میدونم که بعضیها به طمع ریاست کشور چه کارا که نکردند

خدا قوت

اولا چرا از اول در اختیار شخصی بوده ثانیا بسیار کار پسندیده شده که به صاحبان اصلی برگردانده شده که مردم هستند. انشاالله باغ ملک آباد مشهد هم در اختیار مردم قرار بگیره

درود بر آقای رییسی رهبر آینده

آقای رییسی شما ب کارت ادامه بده و به واق واق سگان هم اهمیتی نده امام رضا یارت