انفجار گاز در نزدیکی اهواز


النخیل-گاو-غاز-انفجار-ماهشهر

نظری ثبت نشده است.