آیا در فضای مجازی امنیت داریم؟

این ویدیو نشان دهنده این است که ایا اطلاعات افراد در فضای مجازی از امنیت کافی برخوردار است یا خیر
فضای مجازی-امنیت شبکه-خبر

نظری ثبت نشده است.