آددای در فضای مجازی با لهجه شیرین همدانی_این قسمت کامنت گذاشتن آددای

آددای شخصیتی عروسکی است که در هر قسمت با سوتی هایش در فضای مجازی داستان طنز و پر ماجرایی را میسازد. داستانی که با چالش ها و دغدغه های روز مردم جامعه در ارتباط است. در این قسمت به موضوع کامنت گذاشتن آددای در فضای مجازی پرداخته است.
آددای-طنز آددای-طنز عروسكی-طنز عروسکی خنده دار-فضای مجازی

نظری ثبت نشده است.