اولین همایش سراسری کانون های دانشجویی همیاران سلامت

اولین همایش سراسری کانون های دانشجویی همیاران سلامت روان در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور با رویکرد اجتماعی شدن امر پیشگیری به میزبانی مرکز مشاوره دانشگاه تهران در محل اردوگاه شهید باهنر تهران از تاریخ ۲۹ تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ برگزار شد.
کانون های دانشجویی -همیاران سلامت روان-همیاران مشاوره

نظری ثبت نشده است.