موشن گرافیک "الحسین یجمعنا" - (ایده پروانه سرخ)

موشن گرافیک "الحسین یجمعنا" بمناسبت فرارسیدن ایام اربعین حسینی توسط شبکه رسانه ای صف تهیه و تولید شد.
الحسین یجمعنا-شبکه رسانه ای صف-اربعین

نظری ثبت نشده است.