آیتم جدید تمسخر مسابقه بزرگ برنده باش - طنز ناخونک


برنده باش-مسابقه برنده باش-طنز ناخونک

در کدوم شبکه پخش میشه ؟

عجب بی جنبه هایی هستید/: شوخی کردن خو

واقعا که...

اصلاً اون اقا هم شبیه اقای گلزار نیست برید خودتونو مسخره کنید که از همه جلف ترین واقعاً که همه مردم کشور جهان برای سلبریتی هاشون چجوری ارزش قائل هستند و ما چجوری که به سادگی سوپر استار کشور خودمون مسخره می کنیم

بابا بسه دیگه اون برنده باش بیچاررو که توقیف کردن دیگه چی می خواهید از جونش هان می خایم داغ مارو تازه کنید