روستایی که محو شده!

روستای "چم حسین" تنگ تیر که تا پیش از سیل در شهرستان چگنی قرار داشت، در حال حاضر وجود خارجی ندارد و با آب یکسان شده است.
روستای چم حسین-سیل-شهرستان چگنی

نظری ثبت نشده است.