یه آهنگ از وینر+ت

عالیه عین ان سی تی 127عالیهههههههههههههههههههههههههههه
وینر-کیپاپ-آهنگ کره ای

اقاااا مریم خرههههه من خیای وقته دنبال این اهنگمممم چرا زود تر نگفتی تو کانالت داریش؟؟؟؟

آجیت میشم اسمت چیه من مهدیه۱۵