تفاوت سیستم چهار چرخ متحرک (4WD) و تمام چرخ متحرک(AWD)

در این ویدئو می تونید با تفاوت این دو سیستم آشنا شوید
سیستم چهار چرخ متحرک-سیستم تمام چرخ متحرک-تفاوت 4wd و awd

نظری ثبت نشده است.