دوران (قسمت 17) | بخش پنجم بررسی انقلاب روسیه

در این قسمت از برنامه با حضور پژوهشگرهای جوان درباره ی بررسی انقلاب روسیه گفتگو می شود
دوران-انقلاب روسیه-مرکز آموزش حوزه هنری-انقلاب-روسیه

نظری ثبت نشده است.