صدبار گفت و نشنیدند...

پیش بینی امام خامنه ای در مورد "برجام و توافق هسته ای"/29 بهمن ماه سال1393
امام خامنه ای-برجام-هسته ای-روحانی-پیش بینی

نظری ثبت نشده است.