بازی crmcal MISSIONS SWAT پارت اول +ت

ببخیشید یهو فیلم قط شد چون حافظه ی گوشیم پر شده بود.
بازی

بله

باچه اسمی اینترو بسازم باید اینگلیسی باشه

خیلی ممنون داداش

عالی بود