سلطان مسکن و یک بچه گونی!

اینم سلطان مسکن که دنبالش بودیم...
مسکن-مسکن مهر-کلیپ طنز خنده دار-طنز سیاسی-هنری سیاسی طنز