از محبت خارها گل می شود! - استاد حسین انصاریان

حکایت شنیدنی نوجوان یهودی که عاشق پیامر اسلام بود! بیست و پنجم رمضان98-تهران،مسجد امیر(ع) :http://www.erfan.ir/farsi/sound/newview/15349#s
شیخ حسین انصاریان-استاد انصاریان-انصاریان

نظری ثبت نشده است.